Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Privacy verklaring Aikidokan
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aikidokan verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Aikidokan, of om andere reden persoonsgegevens aan Aikidokan verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Aikidokan, Perendreef 1A, 4147 HA Asperen
De budoschool is bereikbaar via:
Telefoon: 06-53133867
Email: info@aikidokan.nl

2. Welke gegevens verwerkt Aikidokan met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Telefoonnummer en emailadres
c) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Aikidokan verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
* contact over het maken van afspraken
* het reageren op uw vragen
c) Aikidokan is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3 Informatie verstrekking aan derden:
Aikidokan verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Bewaartermijnen
Aikidokan verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.